Projekt “Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja” sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda, a nositelj je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Proces  modernizacije  i  reforme  kvalifikacijskog  sustava  u  Republici  Hrvatskoj  provodi  se razvojem novih strukovnih kurikuluma, usklađenih s potrebama tržišta rada pojedinaca i društva u cjelini, kroz izrađene standarde zanimanja i standarde kvalifikacija sukladno Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (eng. Croatian Qualifications Framework (CROQF)), koji će se temeljiti na ishodima učenja.

Od standarda zanimanja do kurikuluma

Poticaj ka davanju inicijative za izradu prijedloga standarda novog zanimanja nastala je kao rezultat našeg rada na projektu unutar Erasmus+ programa, pod nazivom „European Professional Zookeeper Qualification Framework“.

Standard  zanimanja  je  dokument  u  kojem  su  jasno  iskazani  ključni  poslovi  i kompetencije potrebne za određeno zanimanje te skupovi kompetencija koji će se povezati sa skupovima ishoda učenja u standardu kvalifikacije. Agencija za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (ASOO) osnovala je radne skupine zadužene za izradu prijedloga standarda postojećih i novih zanimanja, za upis u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.

Zagreb ZOO odabran je od strane Agencije za člana radne skupine kao predstavnik iz reda poslodavaca te je u suradnji s predstavnicima iz obrazovnog sektora, kreirao i predložio dva nova standarda zanimanja za upis u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (Registar HKO) :

  • za postojeće zanimanje – Veterinarski tehničar (4.2)
  • te prijedlog standarda novog  zanimanja – Veterinarski tehničar specijalist (5).

Predloženo novo zanimanje Veterinarski tehničar specijalist osmišljeno je kao dodatno strukovno specijalističko usavršavanje i osposobljavanje, odnosno nadogradnju na četverogodišnje obrazovanje za veterinarskog tehničara. Zanimanje bi obuhvaćalo usvajanje specifičnih bioloških i veterinarska stručna znanja i vještina, potrebnih za obavljanje djelatnosti brige i zaštite životinja i njihovih staništa. Dodatno strukovno usavršavanje i osposobljavanje četverogodišnjeg zanimanja veterinarski tehničar neizostavno je kako bi se osigurao kvalitetan i kompetentan kadar spreman za rad sa strogo zaštićenim vrstama, ali i divljim te egzotičnim životinjama, koje su u današnje moderno doba izuzetno česti i popularni kućni ljubimci.

Svakodnevno se dolazi do novih saznanja o biologiji i ekologiji vrsta, načinima držanja i metodama osiguranja dobrobiti za životinje izvan njihovog prirodnog staništa. Nužno je biti u korak s tim novim saznanjima kako bi mogli sustavno raditi na skrbi, zaštiti i očuvanju tih vrsta kroz svakodnevan rad, kako bi mogli ispravno i kvalitetno educirati javnost o potrebi zaštite i očuvanja životinjskih vrsta te kako bi se što više djelatnika moglo uključivati i u projekte istraživanja i razvoja. Također, obzirom na veliko tržište rada zoološke i veterinarske industrije na području Europske Unije, ukoliko želimo povećati mobilnost radne snage u tom području, viša razina obrazovanja je nužna kako bi se uskladili zahtjevi HKO-a sa Europskim kvalifikacijskom okvirom (EQF).

Predloženi standardi zanimanja su trenutno u postupku vrednovanja od strane sektorskih vijeća, sastavljenih od nepristranih sektorskih stručnjaka, predstavnika obrazovnog sektora, poslodavaca i strukovnih udruga i sindikata.

U međuvremenu, Agencija za strukovno obrazovanje i osposobljavanje odabrala je Zagreb ZOO za izradu strukovnoga dijela standarda kvalifikacija za predložene standarde zanimanja. Kako bi se osigurala kvalitetna provedba izvršenja usluge izrade strukovnog dijela standarda kvalifikacija, Zagreb Zoo okupio je mješoviti tim ključnih stručnjaka iz reda poslodavaca, radnika te obrazovnog sustava, koji imaju propisane profesionalne i stručne kvalifikacije.

Standard kvalifikacije predstavlja sadržaj i strukturu određene kvalifikacije, odnosno jasno definira ishode učenja koje nositelj kvalifikacije treba usvojiti te koji se dokazuju svjedodžbom, diplomom ili drugom javnom ispravom koju izdaje ovlaštena pravna osoba. Skupovi ishoda učenja navedeni u standardu kvalifikacija predstavljaju osnovu izrade kurikuluma.

Uvođenje novih kurikuluma u sustav formalnog obrazovanja i osposobljavanja naš je glavni cilj u procesu priznavanja znanja i vještina u zanimanjima koja obuhvaćaju rad sa životinjama. Biti profesionalac u pravilnom držanju i brizi za životinje, proces je cjeloživotnog učenja. Zanimanje timaritelja životinja zahtijeva kontinuirano obrazovanje, ali sve počinje usvajanjem kvalitetnih temeljnih vještina i kompetencija, koje je potrebno stalno usavršavati.

Kao dio aktivnosti projekta Europskog socijalnog fonda:  “Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta”, organizirana su stručna usavršavanja nastavnika.

Više o stručnom skupu organiziranom u Ustanovi Zoološki vrt grada Zagreba pročitajte ovdje:

Stručni skup za usavršavanje nastavnika strukovnih predmeta  u okviru ESF-ova projekta „Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta“