ČOVJEČJA RIBICA (Proteus anguinus)

SISTEMATIKA

Razred:  VODOZEMCI  (Amphibia)

Red: REPAŠI (Caudata)

Porodica: GLAVAŠICE (Proteidae)

 

RASPROSTRANJENOST

Jugoistočna Europa (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Italija, Slovenija).

 

OPIS

Dužina: 23 – 25 cm.

Težina: 150 g.

Jedinke čovječje ribice zadržavaju morfološke karakteristike ličinki u odraslom stadiju. Koža im je blijeda, ružičasto-bijele boje, lubanja im je uska i izdužena, a na glavi imaju male, zakržljale oči prekrivene slojem kože. Na vratu se nalazi 1 par škrga crvene boje koje zadržavaju tijekom cijelog života i imaju kratke ekstremitete sa samo dva prsta na stražnjim udovima i tri prsta na prednjim udovima.

 

STANIŠTE

Podzemni vodeni tokovi.

 

PREHRANA

U prirodi: ličinke kukaca i rakušci.

 

RAZMNOŽAVANJE

Razmnožavanje nije ovisno o godišnjem dobu. Odrasle se jedinke grupiraju u pukotinama ili ispod stijena. Mužjaci u vrijeme parenja utvrđuju teritorije koje brane od konkurentnih mužjaka. Kada ženka uđe u takav teritorij, započinje ritualno udvaranje. Udvaranje dostiže vrhunac kada mužjak položi paketić sperme (spermatofor), kojeg ženka skupi svojom kloakom. Udvaranje može biti ponovljeno više puta unutar nekoliko sati. Ženke mogu spremiti spermu u specijalne strukture unutar kloake, tzv. spermateke na 6 mjeseci ili dulje. Napuštanjem teritorija mužjaka, ženka traži prikladno mjesto za polaganje jaja. Nakon 2 do 3 dana ženka počinje polagati jaja. To ponavlja 25 dana te ukupno položi više od 70 jaja. Jaja polažu ispod kamena ili trupca koja nakon toga ženka nastavi čuvati. Jaja su velika 5 − 6 mm, puna žumanjka i nepigmentirana. Period inkubacije traje od 2 do 6 mjeseci, ovisno o temperaturi. Jaja se razvijaju 182 dana na 8˚C, 140 dana na 10˚C, 123 dana na 11˚C i 86 dana na 15˚C. Kod ličinki nema preobrazbe (metamorfoze) prilikom prelaska u odrasli stadij.

 

NAČIN ŽIVOTA

Žive u tekućicama i u jezerima krškog podzemlja te nikad svojevoljno ne napuštaju to stanište. Međutim, može se dogoditi da ih voda izbaci na površinu uslijed jakih kiša ili otapanja snijega. Kao i ostali podzemni organizmi, slabo su aktivne životinje i imaju nižu stopu metaboličke potrošnje. U razdoblju duljeg gladovanja koriste zalihe koje su im pohranjene u tijelu.

 

GRABEŽLJIVCI

Nema poznatih grabežljivaca.

 

ŽIVOTNI VIJEK

U prirodi: 60 − 100 godina.

U zatočeništvu: nepoznato.

 

UGROŽENOST

IUCN: VU – osjetljiva vrsta.

UGROŽENOST U RH – CR (kritično ugrožena)

 

ZANIMLJIVOSTI

Čovječja ribica je endem podzemnih slatkovodnih staništa dinarskog krša.

Ona je vodozemac s najdužim životnim vijekom, žive čak do 100 godina.

Diše škrgama i kožom, a u hipoksičnim uvjetima diše plućima.

Jedini je pravi podzemni kralješnjak.

Dokazano je da u iznimnim situacijama može preživjeti od 18 do 96 mjeseci bez da pokazuje bilo kakve znakove bolesti i zbog toga predstavlja dobar modelni organizam za istraživanje fizioloških prilagodbi i ponašanja na ekstremni okoliš.

 

LITERATURA

 

http://www.npkrka.hr/stranice/covjecja-ribica/65.html

https://www.iucnredlist.org/species/18377/8173419

https://animaldiversity.org/accounts/Proteus_anguinus/

Jelovnik Zoo vrta