ČOVJEČJA RIBICA (Proteus anguinus)

SISTEMATIKA

Razred:  VODOZEMCI  (Amphibia)

Red: REPAŠI (Caudata)

Porodica: GLAVAŠICE (Proteidae)

 

RASPROSTRANJENOST

Jugoistočna Europa (Hrvatska,Bosna i Hercegovina, Italija, Slovenija)

 

OPIS

Dužina tijela: 23 – 25 cm

Težina tijela: 150 g

Jedinke čovječje ribice zadržavaju morfološke karakteristike ličinki u odraslom stadiju. Koža im je blijeda, rozobijele boje, lubanja im je uska i izdužena, a na glavi imaju male, zakržljale oči prekrivene slojem kože. Na vratu se nalazi 1 par škrga crvene boje koje zadržavaju tijekom cijelog života i imaju kratke ekstremitete sa samo dva prsta na stražnjim udovima i tri prsta na prednjim udovima.

 

STANIŠTE

podzemni vodeni tokovi

 

PREHRANA

U prirodi: ličinke kukaca i rakušci

 

RAZMNOŽAVANJE

Razmnožavanje nije ovisno o godišnjem domu. Odrasle se jedinke grupiraju u pukotinama ili ispod stijena. Mužjaci u vrijeme parenja utvrđuju terirorije koje brane od konkurentnih mužjaka. Kada ženka uđe u takav teritorij započinje ritualno udvaranje. Udvaranje dostiže vrhunac kada mužjak položi paketić sperme (spermatofore), kojeg ženka skupi svojom kloakom. Udvaranje može biti ponovljeno više puta unutar nekoliko sati. Ženke mogu spremiti spermu u specijalne strukture unutar kloake, tzv. spermateke na 6 mjeseci ili duže. Napuštanjem teritorija mužjaka, ženka traži prikladno mjesto za polaganje jaja. Nakon 2 do 3 dana ženka počinje polagati jaja. To ponavlja 25 dana te ukupno položi više od 70 jaja . Jaja polažu ispod kamena ili trupca koja nakon toga ženka nastavi čuvati. Jaja su velika (5-6 mm), puna žumanjka i nepigmentirana. Period inkubacije traje od 2 do 6 mjeseci ovisno o temperaturi. Jaja se razvijaju 182 dana na 8˚C, 140 dana na 10˚C, 123 dana na 11˚C i 86 dana na 15˚C. Kod ličinki nema preobrazbe (metamorfoze) prilikom prelaska u odrasli stadij.

 

NAČIN ŽIVOTA

Živi u tekućicama i u jezerenim vodama krškog pozemlja te nikad svojevoljno ne napušta to stanište iako se može dogoditi da ih voda izbaci na površinu uslijed jakih kiša ili otapanja snijega. U pozemlju se hrani i razmnožava. Malo je aktivna kao i ostali podzemni organizmi i ima nižu stopu metaboličke potrošnje. U razdoblju dužeg gladovanja koriste zalihe koje su im pohranjene u tijelu.

 

GRABEŽLJIVCI

Nema poznatih grabežljivaca

 

ŽIVOTNI VIJEK

U prirodi: 60 -100 godina

U zatočeništvu:  nepoznato

 

UGROŽENOST

IUCN  – VU (osjetljiva vrsta) ,

UGRŽENOST U RH – CR (kritično ugrožena)

 

ZANIMLJIVOSTI

Čovječja ribica je endem podzemnih slatkovodnih staništa dinarskog krša. Ona je vodozemac s najdužim životnim vijekom, žive čak do 100 godina. Diše škrgama i kožom, a u hipoksičnim uvjetima diše plućima. Jedini je pravi podzemni kralješnjak. Dokazano je da u iznimnim situacijama, može preživjeti od 18 do 96 mjeseci bez da pokazuje bilo kakve znakove bolesti i zbog toga predstavlja dobar modelni organizam za istraživanje fizioloških prilagodbi i ponašanja na ekstreman okoliš.

 

LITERATURA

 

http://www.npkrka.hr/stranice/covjecja-ribica/65.html

https://www.iucnredlist.org/species/18377/8173419

https://animaldiversity.org/accounts/Proteus_anguinus/

Jelovnik Zoo vrta