Školski programi

Najveći broj edukativnih programa namijenjeni su organiziranim školskim grupama te su prilagođeni djeci predškolske dobi, svakom razredu osnovne škole i srednjoj školi. U njima se uz aktivno sudjelovanje djece i puno praktičnog rada, kontakt sa životinjama, korištenja modela i preparata i zanimljive prezentacije, obrađuju prirodoslovne teme, teme ostalih odgojno-obrazovnih područja kao i one međupredmetne. Programi su … Continue reading Školski programi