Modernizacija Zoološkog vrta I faza

11.9.2015. - Održana je prezentacija projekta Modernizacija Zoološkog vrta u Zagrebu - 1 faza, Na pola puta...

Prezentaciju možete preuzeti ovdje: Link

11.9.2015. - Izrađena je nova brošura Projekta Modernizacija zoološkog vrta u Zagrebu - 1 faza

Brošuru možete preuzeti ovdje: Link

Nositelj projekta: Grad Zagreb
Partner u projektu: Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba
Trajanje projekta: 24 mjeseca (listopad 2014. – rujan 2016.)
Operativni program: Regionalna konkurentnost 2007. − 2013.
Ukupna vrijednost projekta: 37.853.343,04 kn
Izvori financiranja:
Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) – bespovratna sredstva EU
35.960.675,88 kn (95%)
Proračun Grada Zagreba
1.892.667,16 kn
Opći cilj projekta: Jačanje turističkoga potencijala grada Zagreba

Zoološki vrta grada Zagreba ustanova je s dugogodišnjom tradicijom zajedno s parkom Maksimir gdje kontinuirano djeluje 90 godina. Jedan je od simbola grada, a po broju posjetitelja ubraja se među vodeće turističke atrakcije u Republici Hrvatskoj (6. mjesto prema podatcima Državnoga zavoda za statistiku). Osim uloge u turističkoj ponudi grada, ostvaruje značajne rezultate u edukativnim aktivnostima i aktivnostima zaštite ugroženih životinjskih vrsta.

Projekt Modernizacija Zoološkog vrta grada Zagreba – prva faza nastao je kao rezultat prepoznavanja potencijala i potreba za daljnjim jačanjem kapaciteta i atraktivnosti ponude ustanove. Usklađen je s ciljevima i prioritetima Razvojne strategije Grada Zagreba do 2013. s produženjem do kraja 2014. - Zagreb Plana te izravno utječe na realizaciju mjere Razvoj turizma u okviru cilja Konkurentno gospodarstvo. Projekt je također usklađen s ostalim strateškim i zakonodavnim okvirima na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.

Projektom se cilja ka povećanju turističkoga i edukacijskoga potencijala te ponude Zoo vrta, kao i uspostavi učinkovitijega sustava upravljanja i poslovanja ustanove. Osim novih atraktivnih sadržaja u vidu turističke i edukativne infrastrukture s primjenom novih tehnologija, dodatnu vrijednost predstavlja i restauracija kulturne baštine unutar Zoo vrta.

Projekt će biti realiziran etapno, kako se ne bi ometalo redovito poslovanje Zoo vrta, a obuhvaća izgradnju volijere za afričke ptice, nastambe za pelikane, glavnoga ulaza za posjetitelje s infocentrom, novoga izlaza te dva nova pješačka mosta, uređenje suvenirnice s nastambom Madagaskar, izgradnju restorana s terasom, uređenje Labuđega otoka, sanaciju Lavljega mosta sa statuama lavova, sanaciju Napuljskoga ribara, izgradnja edukativnoga centra s trgom te druge planirane aktivnosti.

Preuzimite prezentaciju projekta "Modernizacija Zoološkog vrt grada Zagreba - I. faza" (.pdf)

 

Završetak projekta "Modernizacija Zoološkog vrta grada Zagreba - I. faza"

 


Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Grada Zagreba i Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba.
 

INFORMACIJE

Zagreb

Radno vrijeme

Vrt: od 9:00 do 16:00 sati
Blagajna: od 9:00 do 15:00 sati

Cijena ulaznica

Kako do nas?

Maksimirski perivoj bb, Zagreb

Pravila ponašanja

Karta ZOO-a

KALENDAR DOGAĐANJA