PROJEKTI

MODERNIZACIJA ZOO VRTA UVRŠTENA MEĐU NAJUSPJEŠNIJE PROJEKTE

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je pokrenulo izbor za najuspješniji lokalni EU projekt u Republici Hrvatskoj s ciljem promocije uspješnih projekata financiranih EU sredstvima. S ponosom možemo objaviti da je i projekt „Modernizacija Zoološkog vrta – Prva faza“ uvršten među najuspješnije.

 

Glasovanje je otvoreno na stranicama Europskih strukturnih i investicijskih fondova i traje do 21. ožujka 2017.

 

 

UPUTE ZA GLASOVANJE:
Možete glasovati samo jednom.  
Glasuje se na način da kliknete na tipku Odaberi koja se nalazi u dnu opisa svakog nominiranog projekta te da zatim potvrdite svoj izbor klikom na tipku Glasuj koja se nalazi na dnu stranice.
Da bi glasovanje bilo prihvaćeno potrebno je da svaki glasač odabere ukupno tri projekta koje smatra posebno uspješnim.

Glasovanje je  otvoreno do 21. ožujka 2017.

 

MODERNIZACIJA ZOOLOŠKOG VRTA U ZAGREBU - PRVA FAZA

 

Nositelj projekta: Grad Zagreb
Partner: Ustanova ZOO Zagreb
Ukupna vrijednost projekta je 37.853.343,04 kn, od čega se čak 95%, odnosno 35.960.675,88 kn, financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projekt Modernizacija Zoološkog vrta grada Zagreba – prva faza nastao je kao rezultat prepoznavanja potencijala i potreba za daljnjim jačanjem kapaciteta i atraktivnosti ponude ustanove. Usklađen je s ciljevima i prioritetima Razvojne strategije Grada Zagreba do 2013. s produženjem do kraja 2014. - Zagreb Plana te izravno utječe na realizaciju mjere Razvoj turizma u okviru cilja Konkurentno gospodarstvo. Projekt je također usklađen s ostalim strateškim i zakonodavnim okvirima na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.

Projekt „Modernizacija Zoološkog vrta u Zagrebu – prva faza“ započeo je u listopadu 2014. te je nakon gotovo dvije godine marljivog i predanog rada svih uključenih u projekt dočekao i svoju finalnu realizaciju. Kroz projekt je provedeno 18 aktivnosti i potprojekata od kojih je 15 obuhvatilo izgradnju i rekonstrukciju objekata i obnovu kulturne baštine, dok su dvije aktivnosti bile organizacijskog i koordinacijskog karaktera te su osigurale privremeno funkcioniranje Zoološkog vrta tijekom provođenja radova.

 

Više o projektu saznajte ovdje.

Završetak projekta Modernizacija Zoološkog vrta u Zagrebu - Prva faza

 

 

Zoo, 13. ožujak 2017.

INFORMACIJE

Zagreb

Radno vrijeme

Vrt: od 9:00 do 20:00 sati
Blagajna: od 9:00 do 18:30 sati

Cijena ulaznica

Kako do nas?

Maksimirski perivoj bb, Zagreb

Pravila ponašanja

Karta ZOO-a

KALENDAR DOGAĐANJA