Politika kvalitete i upravljanja okolišem

Ispunjavanje temeljnih funkcija modernih zooloških vrtova, usmjerenost na potrebe i očekivanja individualnih i kolektivnih posjetitelja ZOO-a, stalna i primjerena skrb o životinjama koje su predmet interesa svih kategorija posjetitelja - djece, građana, stručnjaka i znanstvenika, naše su osnovne zadaće. Njihovo uspješno izvršavanje je presudno za ocjenjivanje naše uspješnosti kao zoološkog vrta europskog usmjerenja, kao ustanove u nadležnosti Grada Zagreba, dijela njegove suvremene povijesti te prirodnog, arhitektonskog i hortikulturnog obilježja koje prelazi granice grada i regije.

Primjenom univerzalnih strukovnih normi, propisa i načela te međunarodno prepoznatljivih sustava upravljanja kvalitetom i okolišem nastojimo iskazati našu privrženost i usklađenost s civilizacijskim dosezima suvremenih društava.

Trajno poboljšanje svih aspekata djelovanja usmjerenih prema posjetiteljima, životinjama i radnicima, a posebice osmišljavanje i provođenje projekata vezanih uz zaštitu prirode i okoliša, naši su stalni orijentiri.

Naši radnici su motivirani, stručni, ustrajni te spremni i obvezni trajno se usavršavati. Etičnost, poštovanje i razumijevanje su sastavnice međusobnih odnosa radnika na svim razinama organizacije.

Sustavno usklađujemo svoje aktivnosti, radne procese i djelovanje s primjenjivim zakonima i provedbenim propisima te redovito preispitujemo njihove utjecaje na okoliš i težimo ih učiniti što manje škodljivima za okoliš.

S otpadom različitih kategorija postupamo na zakonski utemeljen, tehnološki i ekološki prihvatljiv način, osmišljavajući korisne načine izravne uporabe što većeg dijela otpada.

Potičemo svakog radnika i sve zainteresirane strane da kreativno djeluju na poboljšanju kvalitete i odnosa prema okolišu.

Postavljamo si ambiciozne, ostvarive i mjerljive ciljeve u odnosu na kvalitetu i okoliš i nastojimo da svaki radnik prepozna svoju ulogu i korist od postizanja tih ciljeva.

Sustav upravljanja kvalitetom i okolišem integriramo u cjeloviti poslovni sustav primjenjujući zahtjeve normi ISO 9001 i ISO 14001 i nastojimo trajno poboljšavati njegovu učinkovitost i djelotvornost.

U Zagrebu, 03. travnja 2008.

Ravnateljica
mr.sc. Davorka Maljković 

Kreso, 26. ožujak 2015.

INFORMACIJE

Zagreb

Radno vrijeme

Vrt: od 9:00 do 18:00 sati
Blagajna: od 9:00 do 17:00 sati

Cijena ulaznica

Kako do nas?

Maksimirski perivoj bb, Zagreb

Pravila ponašanja

Karta ZOO-a

KALENDAR DOGAĐANJA