Javna nabava

"Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11) te članku 5. Uredbe o objavama javne nabave (NN br. 10/12), sve objave se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Objave na ovoj stranici služe u informativne svrhe, te za pripremu ponude preporučujemo preuzimanje dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske"

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14),  Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba, kao javni naručitelj, objavljuje da nije u sukobu interesa niti s jednim gospodarskim subjektom.

Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba
Maksimirski perivoj bb, Zagreb
OIB: 69262261098
MB: 2262622
IBAN: HR1023600001101983046
T: 00 385 1 2302 198
F: 00 385 1 2302 199
E: pravnik@zoo.hr

INFORMACIJE

Zagreb

Radno vrijeme

Vrt: od 9:00 do 19:00 sati
Blagajna: od 9:00 do 18:00 sati

Cijena ulaznica

Kako do nas?

Maksimirski perivoj bb, Zagreb

Pravila ponašanja

Karta ZOO-a

KALENDAR DOGAĐANJA